Aktuality

Směrnice k zabezpečení vzdělávací činnosti Seznam přednášejících (kompletní) - platný k 1. 11. 2019 Přednášené téma   Nemoci, škůdci a zdraví včel Kontakt na přednášející Včelí pastva Kontakt na...
  SOUV – VVC, o.p.s. pořádá nástavbový kurz VČELAŘENÍ, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZMĚNA KLIMATU. Cílem kurzu je prohloubení znalostí absolventů SOUV-VVC, o.p.s. v oblasti šetrného hospodaření v krajině,...
Od 1. srpna 2019 je připraven rezervační systém, přes který se registrují požadavky na pořádání přednášek pro jedntlivé základní organizace. Rezervační systém vzdělávacích akcí  
Směrnice k zabezpečení včelařských kroužků mládeže Seznam vedoucích VKM Požadavek na zajištění vedení VKM Vzor Prezenční listiny pro včelařský kroužek pro děti a mládež Vzor Písemné smlouvy se...
elektronicka-soutez
Příroda kolem nás V letošním roce 2019 byla pro Vás opět připravena tradiční soutěž Příroda kolem nás. Na soutěži se jako každoročně podílely jednotlivé svazy  ČSV, z.s., ČMMJ, z.s., ČRS, z.s., ČZS,...