Další vzdělávací aktivity pro včelaře

Pro letošní podzim jsme připravili další vzdělávací akce, jako např. Kurz včelí pastvy, Kurz zdravé včely, Kurz včelaření v nízkých nástavcích atd. Bližší informace + přihlášky viz Akce - Kurzy, přednášky, semináře