Přednášková činnost

Při organizaci vzdělávací činnosti (kurzů, přednášek a seminářů) je nutno postupovat dle Směrnice ČSV č. 7/2016.

1. Organizátoři vzdělávacích akcí předloží požadavek na vzdělávací akci u SOUV-VVC, o.p.s. minimálně měsíc před plánovanou vzdělávací akcí a to buď:

  • zapsáním požadavku do CISu
  • písemně na předepsaném formuláři

SOUV-VVC, o.p.s. zašle přednášejícímu e-mailem dohodu o provedení vzdělávací akce označené číslem, které je uvedeno  i na prezenční listině.

Přednášející zašle potvrzenou dohodu o vzdělávací akci spolu s prezenční listinou (vše v originále) do 15 dnů po uskutečnění vzdělávací akce na adresu SOUV-VVC, o.p.s. Pokud vrácené prezenční listiny nebudou odpovídat předepsanému a zaslanému originálu z CISu nebude odměna za přednášku proplacena.  Platná prezenční listina

Upozornění: prezenční listina musí obsahovat vyplněnou osnovu, podpisy účastníků na začátku i na konci akce, vyplněné registrační číslo chovatele včel.

 

Změny termínů od 1.9. 2016:

Požadavek na vzdělávací akci je nutnu zaslat nejpozději do 15.5. příslušného dotačního období

Potvrzené dohody zaslat nejpozději do 15.7. příslušného dotačního období 

 

Informace pro samostatné subjekty žádající o dotaci na opatření technická pomoc - vzdělávací činnost:

- Požadavek na opatření technická pomoc je nutno zaslat nejpozději do 15.5. příslušného dotačního období na adresu SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky včetně kopie živnostenského oprávnění na vzdělávací činnost

- Originál prezenční listiny zaslat nejpozději do 15.7. příslušného dotačního období  na adresu SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky s přehledem uskutečněných akcí  formulář uskutečněných akcí

- Nejpozději měsíc před uskutečněním vzdělávací akce zaslat na SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky v elektronické podobě plánované vzdělávací akce  formulář plánovaných akcí 

- Při zrušení akce nahlásit dva dny předem tuto skutečnost na e-mail  

- Pro předávání dokladů o uskutečněných vzdělávacích akcí na SZIF pro včelařský rok 2018/2019 jsou určeny tyto termíny :   1. termín do 15.2. 2019    vzdělávací akce uskutečněné od 1.8. do 31.12. 2018

                       2. termín do 15.4. 2019    vzdělávací akce uskutečněné od 1.1. do 31.3. 2019

                       3. termín  do 15.7. 2019   vzdělávací akce uskutečněné od 1.4. do 15.7. 2019