O včelách

ely byly prohlášeny za nejdůležitější organizmus na planetě. 

Včely jsou nejdůležitější živá stvoření na Zemi, rozhodla organizace Earthwatch Institute na poslední schůzi Královské geografické společnosti v Londýně. Přitom se podle názoru odborné veřejnosti letos zařadily na seznam ohrožených druhů. Podle posledních studií se jejich populace zmenšila za poslední roky až o 90 %. Za hlavní důvody vědci považují užívání pesticidů a úbytek květin a lesů v důsledku klimatických změn. 

Na včelách závisí asi 70 procent světového zemědělství. Opylováním zajišťují rozmnožování řadě rostlin, které prý odhadem poskytují potravu až 90 procentům lidské populace. Už Albert Einstein prohlásil, že pokud vymřou včely, lidstvo je přežije o čtyři roky. Odborníci se shodují, že takový scénář není reálný, přesto by šlo o ohromný zásah do priorit světového společenství. Z pultů obchodů by se vytratily suroviny jako švestky, broskve, mandle, jablka, mandarinky, káva nebo med. Masovým vyhynutím by byla postižena také živočišná říše, která je na těchto plodinách závislá. Jen v Evropské unii včely každoročně vytvářejí ekonomickou hodnotu ve výši odhadem 14,2 miliard eur. https://echo24.cz/a/Sytbp/vcely-byly-prohlaseny-za-nejdulezitejsi-organismus-na-planete-pritom-jsou-v-ohrozeni