Plody a barvy podzimu 2017

Zveme všechny zájemce na tradiční podzimní výstavu.