Co se u nás děje

Seminář pro vedoucí VKM - 1. část

Ve dnech 20. - 21. 1. 2018 proběhl v Nasavrkách další ročník semináře pro vedoucí VKM. Program byl velice různorodý a každý z účastníků si určitě domů odnesl nové vědomosti, poznatky nebo náměty pro práci s dětmi ve svém včelařském kroužku. Druhá polovina vedoucích se může těšit na říjen 20. - 21. 10. 2018, kdy je pro Vás seminář taktéž nachystán. Pokud nejste registrováni pod ČSV a máte zájem se semináře účastnit, kontaktujte nás na info@souvnasavrky.cz.


První seminář vedoucích VKM - "dílničky"

29.9.2017 se sešlo prvních 15 zájemců, kteří chtěli načerpat inspiraci a nápady pro praktickou činnost. Téma bylo Anatomie a morfologie včely medonosné. Co všechno si zájemci vyzkoušeli? V laboratoři si zhotovili vzorky, které si prohlédli pod mikroskopy, naučili se preparáty snímat a fotografovat, vyrobili si model včely technikou filcování vlny, seznámili se s možností tvorby pexes a osmisměrek na počítači.

       

30.9.2017 účastníci pokračovali na téma Vývoj včely medonosné. Úvod byl jako předchozí den věnován krátké přednášce na dané téma a opět vedoucí dostali výukové materiály. Pak už následovala praktická činnost, výroba modelu včelíchbuněk s modely jednotlivých vývojových stádií včely a interaktivní skládačky. Oba dva dny byly i krátké ukázky využití interaktivních tabulí pro práci ve včelařských kroužcích. Účastníci si mimo inspirace odnesli zhotovené pomůcky a připravené vzdělávací materiály.

      

 


1. ročník soutěže Příroda kolem nás

20. - 21. 7. 2017 proběhl v našem zařízení 1. ročník soutěže Příroda kolem nás. Účastníky byly děti, které se umístily na prvních místech tradiční soutěže (dříve korespondenční, dnes v elektronické podobě), která probíhá každoročně se spolupráci s ostatními svazy. S dětmi přijeli jako doprovod rodiče nebo prarodiče. Soutěž probíhala netradičním způsobem - děti vyrazily společně na stezku do přírodní rezervace Krkanka, na které je čekalo 5 zastavení se soutěžemi, zahrnujícími otázky a úkoly z jednotlivých oblastí (včelařství, rybářství, myslivost, zahrádkářství a chovatelství). Cestu krásným prostředím absolvovali s dětmi i členové jejich doprovodu a všichni se tak mohli seznámit s částí CHKO Železné hory prostřednictvím jejich průvodce RNDr. Bárty. Po návratu, zatímco byly úkoly vyhodnocovány, se účastníci seznámili s jedním včelím produktem a to medem, který samozřejmě také ochutnali. Večerní přátelské posezení s opékáním špekáčků zakončilo první úspěšný den. Druhý den po snídani čekal děti test znalostí naší přírody a než proběhlo konečné nasčítání bodů, čekala návštěníky prohlídka Keltského skanzenu. Konečné vyhodnocení a předání cen proběhlo ve velmi přátelském duchu. Celou velmi úspěšnou akci ocenily nejen děti, ale i členové jejich doprovodu. Těšíme se na příští ročník.

  

Vyrážíme za soutěží a poznáním         Informace o přírodní rezervaci       Krátká zastávka mezi totemy

       

                                    Předávání drobných cen nejlepším.

1. místo: Jáchym Hanko

2. místo: Eliška Šebková

3. místo: Anežka Šebková