Postup u žádostí o dotaci za vedení VKM

Postup u žádostí o příspěvek za vedení VKM

Formulář najdete viz. níže, nebo na stránkách ČSV – sekce FORMULÁŘE, řádek -  Směrnice ČSV č.7/2016 – Organizační zabezpečení vzdělávací činnosti. Vytiskněte Požadavek na zajištění vedení VKM, vyplňte a odešlete na SOUV – VVC, o.p.s. Nasavrky do 15. 5. včetně jmenného seznamu dětí.

 Jmenný seznam musí obsahovat:

 • Jméno, příjmení, bydliště, datum narození dětí

Na základě přijatého Požadavku na zajištění vedení VKM Vám zašle SOUV - VVC (paní Solničková) Dohodu o provedení vzdělávací akce (2x na minimálně 25 hodin). Potvrdit od zřizovatele a odeslat vyplněné zpět včetně prezenčních listů ze schůzek do 15. 7. příslušného dotačního období.

Prezenční listina:

 • Na každé listině musí být dva podpisy dítěte (na začátku a na konci schůzky), přítomnost nejméně 5 členů VKM a podpis vedoucího.
 • Pro malé děti lze prezenční listinu předepsat a děti se pouze podepíší.
 • K vyplacení dotace je zapotřebí uskutečnit minimálně! 50 hodin výuky.
 • 1 hodina = 60 minut čistého času, bez přestávky.
 • Témata přednášek (15 témat) musí být dle přílohy C, NV č. 197/2005, resp. 373/2010. Nevpisovat vlastní osnovu! Témata si vyberte dle vlastního uvážení, mohou se opakovat. Seznam témat viz. níže.
 • Do výuky s předepsanými tématy nelze započítávat přípravy na soutěže, schůze ZO ČSV, přátelská posezení atd.
 • Na prezenční listině musí být přesná adresa místa konání schůzky.
 • Používat formulář - tiskopis prezenční listiny v originále viz. níže, nebo na stránkách ČSV - Směrnice č. 7/2016.

Schválení dotace je podmíněno každoročním vyplněním Evidenčního listu VKM a zasláním 2 originálů do 15. října na sekretariát ČSV, o.s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1. Evidenci zajišťuje p. Alice Ošmyková.

 

15 témat přednášek pro chovatele včel a vedoucí VKM

 • Včelařství v ČR a EU
 • Problematika středních a velkých včelařských podniků
 • Tlumení nákaz včel
 • Chov včelích matek
 • Šlechtitelská práce v chovu včel
 • Ekologický a přírodě blízký chov včel
 • Pastva, ekologie a kočování včel
 • Racionalizace chovu včel
 • Obchod se včelařskými produkty, marketing, propagace chovu včel
 • Ošetřování včelstev během kalendářního roku
 • Provozní metody při chovu většího počtu včelstev, kočování se včelstvy
 • Historie včelařství
 • Anatomie, biologie a fyziologie včely medonosné
 • Právní otázky ve včelařství
 • Včelí produkty a apiterapie

Formulář - Požadavek na zajištění vedení VKM 

               - Prezenční listina VKM

              - Přehled konaných schůzek VKM