Organizační pokyny

Zájemci o ubytování ve školním roce 2018/2019 zašlete vyplněnou přihlášku do 13.5.2018.

Po tomto termínu nebude na přihlášky brán zřetel Přihláška

Organizační pokyny pro ubytování a stravování

  • ubytování je hrazeno na půl roku dopředu- převodem na účet; po zaplacení je ubytování zajištěno, není třeba se přihlašovat na jednotlivé konzultace
  • stravování je nutno přihlašet nejpozději do pátku do 10.00 hod. před následujícím soustředěním (nebo při předcházející konzultaci); úhrada stravování: v sobotu 6.00 - 7.30 v kanceláři v budově školy       
  • kontakt : mikesova@souvnasavrky.cz; info@souvnasavrky.cz; tel. 469677128, 731716352
  • služba na ubytování 
  1. v pátek 17.00 - 21.00 hod.
  2. sobota 6.00 - 7.30 hod.

Organizační pokyny pro výuku:

  • výuka probíhá podle předem stanovených rozvrhů; rozvrhy budou zveřejňovány na stránkách školy a vyvěšeny v budově škole (před kanceláří) současně s rozmístěním do učeben; snídaně jsou podávány 1/2 hodiny před zahájením výuky - na výuku je nutno přicházet včas!
  • odborný výcvik probíhá podle předem stanovených rozvrhů; na stránkách školy v odrážce VZKAZY PRO STUDENTY jsou potřebné informace, např. potřebné oblečení, pomůcky atd vždy týden před termínem odborného výcviku; rozpis jednotlivých skupin s rozmístěním do učeben je opět vyvěšen před zahájením konzulací na nástěnce před kanceláří;
  • případnou nepřítomnost jsou studenti povini  omouvat podle pokynů třídních učitelů, které obdrží při zahájení výuky