Řešení připomínek

Odpovědi na dotazy, připomínky a náměty vhazované do schránky na chodbě školy:

  • Stížnosti na kvalitu ložního prádla - vysvětlení z DM - jedna se o mimořádnou chybu, prádelna dodala cizí povlečení a prostěradla; projednáno, nemělo by se opakovat
  • Skladba předmětů - více včelařství, méně např. ZPV, EKM - je dáno Rámcovým vzdělávacím programem, který vytvořil Národní ústav vzdělávání; povolené úpravy jsme provedli v prospěch "včelařských " předmětů, dále již nelze
  • Hluk na DM ve večerních hodinách - na třídnických hodinách budou na tento problém všichni upozorněni, při opakování bude na Domově mládeže zavedena noční služba; pozor, při porušování nočního klidu nebo dalších pravidel můžete být z ubytování vyloučeni