Termíny závěrečných zkoušek

Opravné a náhradní termíny pro školní rok 2016/2017:

Podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 47/2005 Sb. stanoví ředitel termíny opravných zkoušek a zkušební komise termíny náhradních zkoušek v září a v termínu podle § 2 odst. 5.

Termíny na září 2017:

písemná zkouška   5.9.2017 od 7.30 hod.
praktická zkouška  11.9.2017 od 7.00 hod.
ústní zkouška  19.9.2017 od 8.00 hod.

Termíny na červen 2018 budou stejné jako na řádné termíny školního roku 2017/2018

Připomínáme, že podle § 5 odst.2 je uchazeč povinen oznámit řediteli školy písemně, ve kterém ze dvou stanovených termínů chce zkoušku konat a oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky; platí i pro ty, kteří nejsou studenty naší školy a chtějí u nás složit závěrečnou zkoušku;

Řádné termíny pro školní rok 2017/2018:

(začátky jednotlivých zkoušek budou upřesněny - studenti obdrží přesné pokyny na třídnických hodinách, stejně jako další infoírmace, jako např. dělení do skupin)

  III.A III.B III.C
 písemná závěrečná zkouška

2. 6. 2018 

2.6.2018 2.6.2018
 praktická závěrečná zkouška III.A/1 III.A/2 III.B/1 III.B/2 III.C/1 III.C/2
11.6.2018 12.6.2018 13.6.2018 14.6.2018 7.6.2018 8.6.2018
 ústní závěrečná zkouška 21.6.2018 22.6.2018 20.6.2018
 předávání dokumentů

24.6.2018

9.30 hod.

24.6.2018

10.15 hod.

24.6.2018

11.00 hod.

 

Rozdělení na praktickou zkoušku 

III.A

III.B

III.C

                                                     

 

Náhradní a opravné termíny pro školní rok 2017/2018:

Písemná: 4.9.2018 

Praktická: 10.9.2018

Ústní: 17.9.2018