Vyučované předměty v daném školím roce

  hodinová dotace
  I. II.r. III.r
Biologie rostlin 15 10 -
Biologie včely medonosné 10 10 -
Ekonomika a marketing v chovu včel 10 10 10
Chov matek -/5 10 10
Informační a komunikační technologie 10 10 10
Nemoci a škůdci včel - 10 10
Stavby a zařízení včelnic 10 10
Včelaření ve velkoprovozech - - 18
Včelařství 16 27 16
Včelí pastva 10 10 16
Včelí produkty - 15 15
Využití včelích produktů - - 12
Základy přírodních věd 13 - 15
Odborný výcvik 66 68 44
  165 190 176

Všechny předměty jsou povinné