Vyučující jednotlivých předmětů

  I.A,B II.A,B I.C III.A, B, C
Biologie rostlin Mgr. Holá Ing. Novotná Ing. Janoušek -
Biologie včely medonosné Ing. Janoušek RNDr. Linhart Ing. Janoušek -
Ekonomika a marketing v chovu včel Mgr. Viková Ing. Salaj Mgr. Viková Ing. Salaj
Chov matek Ing. Hošek RNDr. Linhart Ing. Ženčica Doc. Hrabák
Informační a komunikační technologie Ing. Vacek, Mgr. Zavřel
Nemoci a škůdci včel - MVDr. Teplý -  MVDr. Dvořák
Stavby a zařízení včelnic Ing. Janoušek Ing. Salaj Ing. Janoušek -
Včelaření ve velkoprovozech - - -  Ing. Salaj
Včelařství RNDr. Linhart Ing. Hošek Ing. Ženčica Ing. Ženčica
Včelí pastva Ing. Novotná
Včelí produkty - Mgr. Lubinová - Doc. Hrabák
Využití včelích produktů - - - Doc. Hrabák
Základy přírodních věd Mgr. Tlapáková - Mgr. Tlapáková Ing. Vitnerová