Termíny závěrečných zkoušek

Náhradní a opravné termíny závěrečných zkoušek pro školní rok 2017/2018:

Písemná závěrečná zkouška: 4. 9. 2018 od  8.00 hod.

Praktická závěrečná zkouška: 10. 9. 2018 od 7.00 hod.

Ústní závěrečná zkouška: 17. 9. 2018 od 8.00 hod.

 

Řádné termíny závěrečných zkoušek pro školní rok 2018/2019: