Vyučované předměty v daném školním roce

Vyučovaný předmět

Časová dotace v jednotlivých ročnících

I. ročníky

II.ročníky

III.ročníky

   Biologie rostlin

15

10

-

   Biologie včely medonosné

10

10

-

   Ekonomika chovu včel

10

10

10

   Chov matek

-/5

10

10

   Informační a komunikační       technologie

10

10

10

   Nemoci a škůdci včel

-

10

10

   Stavby a zařízení včelnic

10

10

-

  Včelaření ve velkoprovozech

-

-

18

  Včelařství

18

27

16

  Včelí pastva

10

10

16

  Včelí produkty

-

15

15

  Využití včelích produktů

-

-

12

  Základy přírodních věd

13

-

15

  Odborný výcvik 66 68 44