Vyučující jednotlivých předmětů

  I.A I.B I.C II.A II.B II.C III.A III.B
Biologie rostlin       Ing. Janoušek       Ing. Novotná - -
Biologie včely medonosné Ing. Janoušek  Ing. Linhart - -
Ekonomika a marketing  Mgr. Viková Ing. Salaj Ing. Salaj
Chov matek       Doc. Hrabák  Ing. Hošek Doc. Hrabák
IKT  Mgr. Zavřel / Ing. Vacek
Nemoci a škůdci včel - - - MVDr. Teplý  MVDr. Zita MVDr. Teplý
Včelaření ve velkoprovozech