Vyučující jednotlivých předmětů

  I.A I.B I.C II.A II.B II.C III.A III.B
 Biologie rostlin Ing. Vitnerová      Ing. Novotná - -
 Biologie včely medonosné Ing. Linhart Ing. Linhart - -
 Ekonomika a marketing  Mgr. Viková Ing. Salaj Ing. Salaj
 Chov matek       Doc. Hrabák  Ing. Hošek Doc. Hrabák
 IKT  Mgr. Zavřel / Ing. Vacek
 Nemoci a škůdci včel - - - MVDr. Teplý  MVDr. Zita MVDr. Teplý
 Stavby a zařízení včelnic Ing. Salaj Ing. Salaj -
 Včelařství RNDr. Linhart Ing. Hošek Ing. Vorlíček
 Včelaření ve velkoprovozech - - - - - - Ing. Salaj
 Včelí pastva Ing. Novotná Ing. Novotná  Ing. Novotná
 Včelí produkty - - - Doc. Hrabák Mgr. Lubinová Doc. Hrabák
 Využití včelích produktů             Doc. Hrabák
 Základy přírodních věd MVDr. Pecková, Ph.D       Ing. Vitnerová