Vzkazy pro studenty

18.9.2018

Pro III. ročníky

V kolonce Termíny závěrečných zkoušek máte rozdělení do skupin na praktickou část závěrečné zkoušky. Jedná se o všední dny, blokujte si volno v práci. Kdo se nezapsal, byl přidělen na volná místa. 

Novotná


18.9.2018

Pro II.A a II.B

Pod termíny OV máte zveřejněny seznamy, jak jste se přihlásili do skupin. Kdo se nezapsal, byl přidělen na volná místa. Skupiny platí pro průběh celého školního roku a blokové cvičení.

Novotná


13.9.2018

Připomínám, že na stravu se můžete přihlašet pouze do zítřejšího dne (do pátku 14.9.2018) do 10.00 hod. a to rezervačním systémem. V případě problémů řeště s p. Přepechalem - kontakt u kolonky strava.


10.9.2018

Pro I. ročníky a II.C

Pod termíny OV máte zveřejněny seznamy, jak jste se přihlásili do skupin. Kdo se nezapsal, byl přidělen na volná místa. Skupiny platí pro průběh celého školního roku a blokové cvičení.

Novotná


6.9.2018

Připomínáme, že přihlašet se na stravu lze pouze do 10.00 zítřejšího dne ! Hlaste se prostřednictvím rezervačního systému.

Novotná


K četným dotazům budoucích studentů z I. ročníků:

  • na první konzultaci potřebujete pouze psací potřeby a "něco" na poznámky
  • na odborný výcvik nepotřebujete nic, máte i první náhled do včel, ale ochranné pomůcky vám zapůjčíme
  • literaturu zatím nemusíte shánět, do některých předmětů obdržíte naše učební texty; každý vyučující Vás bude informovat, kterou literaturu nebo zdroj informací vám doporučí

Pro II. ročníky: zatím přebírám práci třídní já, omluvenky proto směřujte na mne. Děkuji. Novotná


Pro II. a III. ročníky: pokud se registrujete na přihlašování stravy, uvádějte ročník, do kterého nastupujete !!!