vyučované předměty

Vyučovaný předmět Časová dotace v jednotlivých ročnících
I. ročník 2. ročník 3. ročník
 Biologie rostlin 15 10 -
 Biologie včely medonosné 10 10 -
 Ekonomika a marketing chovu včel 10 10 10
 Chov matek -/5 10 10
 Informační a komunikační technologie 10 10 10
 Nemoci a škůdci včel - 10 10
 Stavby a zařízení včelnic 10 10 -
 Včelaření ve velkoprovozech - - 18
 Včelařství 18 27 16
 Včelí pastva 10 10 10
 Včelí produkty - 15 15
 Využití včelích produktů - - 12
 Základy přírodních věd 13 - 15
 Odborný výcvik