vyučované předměty

Vyučovaný předmět Časová dotace v jednotlivých ročnících
I. ročník 2. ročník 3. ročník
Biologie rostlin 10 10 -
Biologie včely medonosné 10 10 -
Ekonomika a marketing chovu včel 10 10 10
Chov matek -/5 10 10
Informační a komunikační technologie 10 10 10
Nemoci a škůdci včel - 10 10
Stavby a zařízení včelnic 10 10 -
Včelaření ve velkoprovozech - - 18
Včelařství 18 27 16
Včelí pastva 10 10 10
Včelí produkty - 15 15
Využití včelích produktů - - 12
Základy přírodních věd 13 - 15
Odborný výcvik