vyučující jednotlivých předmětů

  I.r. II.ročník III. r.
Biologie rostlin Mgr. Vitnerová Ing. Novotná -
Biologie včely medonosné MVDr. Pecková A,B MVDr. Pecková C RNDr. Linhart -
Ekonomika a marketing Mgr. Viková Ing. Salaj ing. Salaj
Chov matek Mgr. Valešová A,B  Mgr. Valešová  C  Ing. Hošek Doc. Hrabák
IKT Ing. Vacek, Mgr. Zavřel
Nemoci a škůdci včel   A,B  MVDr. Zita C  MVDr. Teplý MVDr. Teplý
Stavby a zařízení včelnic Ing. Salaj Ing. Salaj -
Včelaření ve velkoprovozech - - - Ing. Salaj
Včelařství RNDr. Linhart A,B Ing. Hošek C Ing. Vorlíček Ing. Vorlíček
Včelí pastva Ing. Novotná
Včelí produkty   A,B Mgr. Valešová C Mgr. Lubinová Doc. Hrabák
Využití včelích produktů       Doc. Hrabák
Základy přírodních věd MVDr. Zita, MVDr.Pecková - Ing. Vitnerová