vyučující jednotlivých předmětů

 

I.ročník

II.ročník III. r.očník
Biologie rostlin Mgr. Vitnerová Ing. Novotná -
Biologie včely medonosné MVDr. Pecková II.A,B MVDr. Pecková II.C RNDr. Linhart -
Ekonomika a marketing Mgr. Viková Ing. Salaj ing. Salaj
Chov matek Mgr. Valešová II.A,B  Mgr. Valešová II.C  Ing. Hošek Doc. Hrabák
IKT Ing. Vacek, Mgr. Zavřel
Nemoci a škůdci včel   II.A,B  MVDr. Zita II.C  MVDr. Teplý MVDr. Teplý
Stavby a zařízení včelnic Ing. Salaj Ing. Salaj -
Včelaření ve velkoprovozech - - - Ing. Salaj
Včelařství RNDr. Linhart II.A,B Ing. Hošek II.C Ing. Vorlíček Ing. Vorlíček
Včelí pastva Ing. Novotná
Včelí produkty   II.A,B Mgr. Valešová II.C Mgr. Lubinová Doc. Hrabák
Využití včelích produktů       Doc. Hrabák
Základy přírodních věd MVDr. Zita, MVDr.Pecková - Ing. Vitnerová