Informace o studiu

Během více než 65 let výuka včelařství na našem zařízení prošla řadou změn.

V současné době vyučujeme obor 41-51-H/02 Včelař a pro tento obor nabízíme následující formy výuky:

1. denní tříleté studium - určeno převážně pro absolventy ZŠ

2. dálkové tříleté studium - určeno pro všechny zájemce

 

Informace o přijetí do studia: v průběhu listopadu bude v sekci Sdělení ředitele   vyhlášeno přijímací řízení včetně přihlášek a bližších informací. Od tohoto vyhlášení budou přijímány přihlášky na další školní rok.

Dálkové studium probíhá formou konzultací v době víkendů - 1 x za měsíc + blokové cvičení (odborný výcvik)