Pokyny pro uchazeče o studium

Vážení zájemci o studium,

pokud chcete ve školním roce 2018/2019 u nás studovat, postupujte prosíme podle následujících pokynů:

  • v odrážce Přijímací řízení jsou pokyny, kritéria, počty přijímaných + přihláška
  • přihlášku ke vzdělávání vyplňte, včetně potvrzení od lékaře a odešlete na adresu školy nebo osobně doručte do uvedeného termínu (do 1.3.2018) včetně ověřených kopií požadovaných vysvědčení; vyplňte obě strany přihlášky
  • po 1.3.2018 obdržíte písemně registrační číslo 
  • po skončení přijímacího řízení budou na našich stránkách zveřejněni přijatí uchazeči (pod přiděleným registračním číslem) 
  • nepřijatí obdrží rozhodnutí o nepřijetí písemně spolu s pokyny pro případné odvolání
  • přijatí následně obdrží další pokyny ohledně studia