Pokyny pro uchazeče o studium

Vážení zájemci o studium,

pokud chcete ve školním roce 2018/2019 u nás studovat, postupujte prosíme podle následujících pokynů:

 

- v odrážce Přijímací řízení jsou pokyny, kritéria, počty přijímaných + přihláška

- přihlášku ke vzdělávání vyplňte, včetně potvrzení od lékaře a odešlete na adresu školy nebo osobně doručte do uvedeného termínu ( do 1.3.2018) včetně ověřených kopií požadovaných vysvědčení; vyplňte obě strany přihlášky

- po 1.3. 2018 e-mailem obdržíte registrační číslo 

- po skončení přijímacího řízení budou na našich stránkách zveřejněni přijatí uchazeči (pod přiděleným registračním číslem) 

- nepřijatí obdrží rozhodnutí o nepřijetí písemně spolu s pokyny pro případné odvolání

- přijatí následně obdrží další pokyny ohledně studia