Vzdělávací skládačky

Již několik let za podpory Pardubického kraje vydáváme vzdělávací skládačky, které jednoduchou formou propagují včely a včelařství. Skládanky jsou neprodejné a lze získat při akcích pořádaných naším zařízením (výstavy, kurzy, přednášky, exkurze atd.)

Včela jako součást zdravého životního stylu

Včela jako součást biodiverzity

Včela na poli

Včela v lese

Včelí supermarket