Vzdělávací akce

Nabídka nových kurzů:

Pro velký zájem nabízíme Kurz včelaření od A do Z již v listopadu letošního roce a další pak v roce 2019. Můžete se hlásit prostřednictvím rezervačního systému:

Akce - Kurzy, přednášky, semináře. V případě naplnění kurzů budeme operativně vyhlašovat nové termíny.