Vzdělávací program pro nové učitele včelařství

Vážení přátelé,

oznamujeme Vám, že na podzim letošního roku bude  v našem zařízení otevřen Vzdělávací program pro nové učitele včelařství.

Zájemci, kteří mají zájem zúčastnit se tohoto vzdělávacího programu, mohou zaslat přihlášku, která je jako příloha k tomuto sdělení, nejpozději  do 31. 3. 2018.

Nedílnou součástí přihlášky musí být i potvrzení z Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. Hradištko o počtu včelstev a datu registrace.               

Těm z Vás, kteří splní dané podmínky (viz příloha), bude zaslána pozvánka na přijímací řízení do vzdělávacího programu, které  proběhne dne 18. 4. 2018 a jehož součástí bude písemný test a ústní pohovor.

Rozsah vzdělávacího programu je pět dvoudenních soustředění + jednodenní závěrečné zkoušky a obhajoba písemné práce.

Cena vzdělávacího programu je 2 000,-- Kč.

V ceně nejsou zahrnuty náklady na případné ubytování, stravu a cestovní náklady.

Příloha:

Případné informace a kontakt:

Roman Mikeš, Tel. 603 978 380, E-mail: mikes@souvnasavrky.cz